ورود به ورژن جدید سامانه مدیریت تعاونی های مرزنشینان

کاربران گرامی، برای دسترسی به سامانه تعاونی های مرزنشین به آدرس marz.mcls.gov.ir مراجعه نمایید.

ورود کاربران

   کاربران ستادی
   کاربران اداره کل استان
   کاربران ادارات شهرستان

   کاربران تعاونی

   اعضای تعاونی

   اتحادیه های نظارت و هماهنگی تعاونی های مرزنشینان

   کاربران شهرستانی وزارت صنعت و معدن و تجارت
   کاربران استانی وزارت صنعت و معدن و تجارت
   کاربران کشوری وزارت صنعت و معدن و تجارت

   کاربران شهرستانی وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری
   کاربران استانی وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری
   کاربران کشوری وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری

   کاربران مشاهده

کليه حقوق مطالب مندرج در این سامانه متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مجری : شرکت برنا مهر فن - Borna Mehr Fann